πŸ’― 100 Steps Project

In having read The Kaizen Way, I was searching for a simple tracking sheet. A sheet similar to the "don't break the chain" sheet, but not linked to an actual calendar. So I found multiple of them, but oddly enough these all seem to require a fee to download. "For ...πŸ”— "Zelfs verliezen is leuk in Dungeons & Dragons"

De nacht is echter nog maar amper begonnen en we worden wakkergeschud door een verrassingsaanval. We proberen te ontsnappen, maar inmiddels hebben we in één speelsessie maar liefst tien keer achter elkaar een één gerold, op de slechtst mogelijke momenten. Ons team sneuvelt. Een van de Dung...

🍜 Demonic Ramen

Japanese commercials are intense, just like their instant ramen. But if you prefer your ramen a bit more cute, then why not put a meringue on top. No seriously. Put a meringue on top of your bowl of instant ramen, thanks to a handy-dandy meringue-maker. Sometimes I'm not sure anymore ...
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11